Filmning av avlopp i några portar

I föreningens underhållsplan för 2021 fastställs att vi skall filma en del av avloppen i år. Detta ska ske vecka 43-45. De lägenheter som berörs kommer att aviseras veckan innan filmning ska ske. Följande portar berörs.  V=vänster och  H= höger när man står vänd mot porten.
Vecka 43: P12H + P30H samt T27V + T19H
Vecka 44: P40H + P42V samt T35V + T9H
Vecka 45: P15V