Föreningslokalen och restriktioner

Coronaläget visar nu skyhöga smittotal. Folkhälsomyndigheten råder att vuxna ska begränsa antalet kontakter. För sammankomster i uthyrda lokaler sänks antalet till max 20 personer. Vår lokal på Pargasgatan 27 är dock ganska liten och vi ber er som hyr lokalen att minimera antalet deltagare och endast ha tillställningar med dem som ni annars umgås med. För allas bästa: Ta ditt ansvar och se till att du inte bidrar till smittspridning. Håll avstånd. Tänk på att desinficera ytor, handtag etc.