Styrelsen 2023-2024

Reija Rissanen, ordförande
Annica Sunnerfors,  vice ordförande, Information
Pekka Mäenpää, Sekreterare
Martin Nylander, Ekonomi
Paul Gubril, IT
Agneta Tsitsibis, ledamot, Mark
Mattias Larsson
Victor Engström, suppleant
vakant, HSB-representant

Revisorer 2023-2024

Hans Beniamin, revisor
Sarri Taavitsainen, revisorssuppleant

Valberedning 2023-2024

Hans Remvig, P32, ordf
Raili Airas, P21
Margareta Sundberg, P36

Styrelsen

Revisorer