Fakta om föreningen

Brf Akallahöjden ligger i en mycket attraktiv del av Akalla. Området är luftigt, grönt och välskött.  Akalla har blandad bebyggelse och vårt område består av låghus där alla lägenheter har balkong och/eller uteplats och nära till natur. Vi har inte många steg till charmiga Akalla By, där de gamla byhusen finns bevarade, eller till promenadvägar på vackra Järvafältet. Vi bor mitt i en kulturmiljö som vi vet varit bebodd redan på vikingatiden.

Brf Akallahöjden är medlem i HSB, men anlitar Primär Fastighetsförvaltning AB för teknisk, ekonomisk och administrativ förvaltning. Föreningen har god ekonomi. Årsredovisning finns upplagd  under fliken Dokument. Årsavgiften är relativt låg. Moderata höjningar har förkommit vissa år. Brf Akallahöjden är en äkta förening. Vi godkänner ej juridisk person som ägare av bostadsrätt.

Föreningens stadgar utgår från HSB:s normalstadgar, men med vissa avvikelser. Stadgar finns upplagda på hemsidan under Dokument.

HSB:s Brf Akallahöjden bildades 1979. Då fastigheterna är byggda spå sjuttiotalet finns det visst behov av underhåll och föreningen följer en långsiktig underhållsplan.

Föreningens tekniska och ekonomiska/administrativa underhåll sköts av Primär Fastighetsförvaltning AB.

Stadsmuséet anser området besitta ett högt kulturhistoriskt värde, vilket ställer extra höga krav på förvaltningen av föreningen.


Föreningens fastigheter

Föreningen omfattar fastigheterna Pargas 3 (fristående barnstuga), Pargas 4, Pargas 5, Pargas 7 (bostadshus), Pargas 6 (föreningslokal) samt Pargas 8 (parkeringshus).

25 bostadshus med totalt 271 lägenheter, varav

  • 4 lägenheter på 1 rok
  • 83 lägenheter på 2 rok
  • 144 lägenheter på 3 rok
  • 29 lägenheter på 4 rok
  • 11 lägenheter på 5 rok

3 kommersiella lokaler, varav

  • 1 lägenhetsdaghem – hyrs av ett föräldrakooperativ
  • 1 fristående daghem – hyrs av stadsdelsnämnden
  • 1 aktivitetscentrum – hyrs av stadsdelsnämnden.

Underhåll

Då fastigheterna är byggda 1976-77 finns det visst behov av underhåll och föreningen följer en långsiktig underhållsplan.

2021-2023 Byte av låssystem på ytterdörrar, till tvättstugor etc.

2023 Reparation av två undercentraler för värme.

Stambyte finns i underhållsplan 2025–2029, men föreningen filmar/spolar stammar ca var tredje år och stambyte är inte aktuellt ännu, varför planen möjligen kan skjutas fram.

2023–2025 Omläggning av tak, kantplåt, hängrännor, taksäkerhet –
Ej påbörjat ännu då vi avvaktar något med arbetet eftersom bedömningen är att det inte är akut behov av renovering.

Lägenhetsägare måste anmäla större renoveringar till styrelsen och få renoveringen godkänt.  Köksfläktar får ej vara motordrivna, våra fläktar finns på taken.

Vad ingår i avgiften?

Ingår:

 • Värme (fjärrvärme)
 • Kall- och varmvatten
 • TV basutbud/ 8 favoriter
 • Källarförråd
 • 3-glasfönster
 • Trappstädning
 • Tvättstugor
 • Bredbandsanslutning till fibernät

Ingår ej:

 • El för lägenhet
 • Bredbandsavgift. Dock är fiber framdraget till varje lägenhet och det är lägenhetsägarens ansvar att i lägenheten lämna kvar fiberdosa samt intakt fiberuttag.
 • Försäkring för bostadsrättstillägg. Det måste lägenhetsägaren själv lägga till i sin hemförsäkring.
 • Hiss
 • Garageavgift – föreningen har ett stort kallgarage

Att bo i bostadsrätt

Du är medlem i en bostadsrättsförening som äger och förvaltar flera bostadshus med tillhörande utrymmen. Föreningen äger husen och innehar tomträtten till marken. Du har en andel i föreningen  som äger fastigheten du bor i, gemensamma utrymmen, utemiljö etc.  Du har köpt besittningsrätten till din lägenhet.

Som medlem får du vara med och bestämma hur föreningen ska skötas, via den styrelse som väljs på föreningsstämman. Att bo i en bostadsrätts-förening innebär att du tillsammans med andra får möjlighet att utveckla ditt boende på bästa sätt. Styrelsens uppdrag är att se till att bostadsrätts-föreningen förvaltas på bästa sätt. Alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra.

Som medlem i bostadsrättsföreningen är du själv ansvarig för lägenhetens inre underhåll. Föreningen är ansvarig för det yttre underhållet.

Vad som räknas till yttre och inre underhåll framgår av föreningens stadgar paragraf 31 och 32. Större renoveringar måste alltid godkännas av föreningen.


Historik

När Akalla planerades utlystes en arkitekttävling om hur delar av Akalla skulle se ut. John Mattssons Byggnads AB fick i uppdrag att bygga 2 000 lägenheter för uthyrning, efter FFNS Arkitektbyrås ritningar. Uppe på Akallahöjden byggdes 1976-1977 våra tvåvåningshus. Husen var likadana som hus som John Mattsson hade byggt i Saltsjöbaden några år tidigare, den största skillnaden är att våra hus har plåtpanel och inte träpanel som husen i Saltsjöbaden, beroende på ändrade brandregler.

Husen anpassades till den mjukt sluttande terrängen genom att en suterrängvåning tillfördes i vissa lägen.  1978 köpte HSB Stockholm John Mattssons hus i hela Akalla för att bilda fyra bostadsrättsföreningar. Vår förening fick från början, 1979, namnet Torneå, men bytte namn till Brf Akallahöjden 1996.

Stadsmuséet anser att föreningens fastigheter har ett högt kulturhistoriskt värd, området är ”grönmärkt”. Detta ställer extra höga krav på förvaltningen. Vi får t ex inte förändra fasaderna på våra hus.